Pārlekt uz galveno saturu
Informācija klientiem par klientu aptauju
Lai novērtētu apmierinātību ar sniegtajiem e-pakalpojumiem, Valsts kase laika periodā no 17. līdz 31.oktobrim organizē klientu aptauju, kuru veic tirgus un sociālo pētījumu centrs “Latvijas Fakti”.
16. oktobra vērtspapīru izsoles rezultāti
Trešdien, 16. oktobrī, tika izsolītas valsts obligācijas ar dzēšanas termiņu 2025. gada 31. janvārī.
Fitch apstiprina Latvijas kredītreitinga novērtējumu
Piektdien, 11. oktobrī, starptautiskā kredītreitingu aģentūra Fitch paziņoja par Latvijas kredītreitinga apstiprināšanu esošajā “A-“ līmenī, nosakot stabilu nākotnes novērtējumu (outlook).
Trešdien, 16.oktobrī notiks valsts vērtspapīru izsole
Trešdien, 16.oktobrī notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.
2. oktobra vērtspapīru izsoles rezultāti
Trešdien, 2. oktobrī, tika izsolītas valsts obligācijas ar dzēšanas termiņu 2025. gada 31. janvārī.
Trešdien, 2.oktobrī notiks valsts vērtspapīru izsole
Trešdien, 2.oktobrī notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.