Pārlekt uz galveno saturu
6. novembra vērtspapīru izsoles rezultāti
Trešdien, 6. novembrī, tika izsolītas valsts obligācijas ar dzēšanas termiņu 2025. gada 31. janvārī.
Informācija klientiem par grāmatvedības uzskaites pakalpojuma aptauju
Lai novērtētu sadarbību un noskaidrotu klientu viedokli par Valsts kases sniegtā grāmatvedības uzskaites pakalpojuma pilnveides un attīstības virzieniem, Valsts kase laika periodā no š.g. 4. līdz 12.novembrim organizē klientu aptauju, kuru veic tirgus un sociālo pētījumu centrs “Latvijas Fakti”.
Trešdien, 6.novembrī notiks valsts vērtspapīru izsole
Trešdien, 6.novembrī notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.
Valsts kases seminārs “Aktuālie jautājumi par grāmatvedības uzskaiti un 2019. gada pārskats”
Aicinām budžeta iestāžu finanšu jomas speciālistus piedalīties seminārā un papildināt zināšanas par aktuāliem grāmatvedības uzskaites jautājumiem un 2019. gada pārskata sagatavošanu.
Sagatavots valsts parāda vadības 2019. gada 3. ceturkšņa biļetens
Sagatavots valsts parāda vadības biļetens, kurā atspoguļota Valsts kases īstenotās valsts parāda vadības attīstība 2019. gada 3. ceturksnī.
Informācija klientiem par klientu aptauju
Lai novērtētu apmierinātību ar sniegtajiem e-pakalpojumiem, Valsts kase laika periodā no 17. līdz 31.oktobrim organizē klientu aptauju, kuru veic tirgus un sociālo pētījumu centrs “Latvijas Fakti”.