Pārlekt uz galveno saturu
Trešdien, 15. jūlijā, notiks valsts vērtspapīru izsole
Trešdien, 15. jūlijā, notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole.
Trešdien, 1. jūlijā, tika izsolītas valsts obligācijas
Trešdien, 1. jūlijā, tika izsolītas valsts obligācijas ar dzēšanas termiņu 2022. gada 20. martā (ar fiksēto kuponu 0,000 % apmērā), kā arī jaunas valsts obligācijas ar dzēšanas termiņu 2027. gada 3. jūlijā
Trešdien, 1. jūlijā, notiks valsts vērtspapīru izsoles
Trešdien, 1. jūlijā, notiks valsts vērtspapīru izsoles.
Trešdien, 17. jūnijā, tika izsolītas valsts obligācijas ar dzēšanas termiņu 2025. gada 31. janvārī
Trešdien, 17. jūnijā, tika izsolītas valsts obligācijas ar dzēšanas termiņu 2025. gada 31. janvārī (ar fiksēto kuponu 0,000 % apmērā). Notikušajā konkurējošajā daudzcenu izsolē tika pārdoti vērtspapīri 20 milj. eiro apjomā pēc nominālvērtības. Izsoles dalībnieku kopējais pieprasījums bija 149,9 milj. eiro, pārsniedzot pārdoto apjomu 7,5 reizes. Valsts kase maksimālo pieļaujamo likmi noteica 0,050 % līmenī un vidējā svērtā procentu likme bija 0,037 %.
Ekspluatācijā nodots modernizēts ePakalpojumu portāls
Turpinot darbu pie e-pakalpojumu uzlabošanas, padarot tos lietotājiem ērtākus un vizuāli pievilcīgākus, VALSTS KASE ekspluatācijā nodod modernizētu ePakalpojumu portālu.
Trešdien, 17. jūnijā, notiks valsts vērtspapīru izsole
Trešdien, 17. jūnijā, notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole.