Pārlekt uz galveno saturu
Trešdien, 29. novembrī, tika izsolīti GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū ar dzēšanas termiņu 2033. gada 12. jūlijā
Trešdien, 29. novembrī, tika izsolīti GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū ar dzēšanas termiņu 2033. gada 12. jūlijā.
Par GMTN vērtspapīru iekšējā tirgū emisiju
Trešdien, 2023. gada 29. novembrī notiks konkurējošā daudzcenu izsole.
Izmaiņas nenodokļu ieskaitīšanas pamatbudžeta ieņēmumos un atmaksas kārtībā no 2024. gada
Ministru kabinetā 2023. gada 3. oktobrī pieņemti noteikumi Nr. 553 "Nenodokļu ieņēmumu ieskaitīšanas valsts pamatbudžeta ieņēmumos un atmaksas kārtība", kas stāsies spēkā 2024. gada 1. janvārī. Noteikumu mērķis ir pilnveidot nenodokļu maksājumu atpazīšanas un budžetā ieskaitīšanas procesu, kā arī mazināt kļūdaini veikto maksājumu skaitu.
Informatīvais vebinārs “Valsts pārvaldes vienotā pakalpojuma centra izveide: atbalsta funkciju centralizācijas un Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projekta īstenošana”
Lai veicinātu iesaistīto pušu izpratni un informētību par vienotā pakalpojumu centra izveidi valsts pārvaldē (turpmāk – centralizācijas reforma) un Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.1.2.1.i. investīcijas projektu "Valsts pārvaldes vienota valsts finanšu resursu plānošana un pārvaldības grāmatvedības pakalpojumu nodrošinājums, vienotās resursu vadības ieviešana" (turpmāk – projekts), Valsts kase 02.11.2023. organizēja informatīvu vebināru ministriju un iestāžu grāmatvežiem, finansistiem un personāla speciālistiem.
Valsts kase emitē obligācijas starptautiskajos finanšu tirgos
Trešdien, 15.novembrī Valsts kase Latvijas Republikas vārdā starptautiskajos finanšu tirgos emitēja jaunas 5,5 gadu eiroobligācijas, piesaistot finansējumu 600 miljonu eiro apmērā ar ienesīgumu 3.902% un fiksējot kupona likmi 3.875%.
Valsts kase šā gada 28. novembrī rīko klātienes un tiešraides semināru grāmatvežiem
Valsts kase šā gada 28. novembrī rīko klātienes un tiešraides semināru “Aktualitātes grāmatvedības uzskaitē un gada pārskata sagatavošanā”. Šogad budžeta iestāžu finanšu jomas speciālistus aicinām uz tikšanos gan klātienē (vietu skaits ierobežots līdz 90), gan piedalīties Ms Teams platformā attālināti.