Pārlekt uz galveno saturu

Jaunumi

Izmaiņas eKases datņu apmaiņā 2021.gada janvārī

Izveidots : 15.12.2020.
Turpinot attīstīt un uzlabot Valsts kases e-pakalpojumus ar 2021.gada janvārī eKasē tiks veikti uzlabojumi maksājumu iesniegšanai ar ISO 20022 XML ziņojumu PAIN.001.001.03.

Aicinām izstrādātājus iepazīties ar izmaiņām (izmaiņas neietekmēs esošā datu apmaiņas risinājuma turpmāko darbību, ja maksājumu datņu apmaiņa izstrādāta atbilstoši ISO standartam):

  1. ar 1.janvāri Klasifikācijas kodu labošanas pieteikumu būs iespējams  iesūtīt izmantojot ISO 20022 XML ziņojumu PAIN.001.001.03. Izmaiņas ‘Klasifikācijas kodu labošanas’ iesnieguma formā: blokā ‘Papildinformācija’ ir likvidēti lauki: ‘Iesnieguma pamatojums’; ‘Papildu informācija’; ‘Maksājuma reference’ un ‘Pamatojuma dokuments’, un izveidots jauns lauks ‘Iesnieguma mērķis’ (lauka maksimālais garums ir 140 zīmes, kur uzrāda labojamā/u maksājuma/u referenci/es). Līdz ar jaunā risinājuma ieviešanu vēsturiskiem ‘Klasifikācijas kodu labošanas’ iesniegumiem attēlo jauno lauku ‘Iesnieguma mērķis’ un tā saturs tiek ņemts no vēsturiskā formas lauka ‘Iesnieguma pamatojums’ satura;
  2. ar 1.janvāri būs iespējams veikt EUR valūtas maksājumu par trešo personu starp Valsts kases kontiem (Iekšējais maksājums), iesūtot to ar ISO 20022 XML ziņojumu PAIN.001.001.03, norādot Gala maksātāju un Gala maksātāja identifikatoru, par kuru veic maksājumu (blokā 2.23 <UltmtDbtr> vai 2.70 <UltmtDbtr>, ja informācija par gala maksātāju norādīta gan <UltmtDbtr> komponentes 2.23 līmenī, gan arī komponentes 2.70 līmenī, tad norādītā informācija komponentē 2.23 netiek ņemta vērā un par primāro uzskata komponentes 2.70 norādīto informāciju);
  3. ārvalstu RUB un BYN valūtas maksājuma ievades formā tiks ieviesti jauni lauki datu ievadei (informācija par izmaiņu ieviešanas precīzu datumu sekos, aicinām izstrādātājus pārliecināties  vai plānotās izmaiņas neietekmēs esošo risinājum un veikt nepieciešamās izmaiņas):

RUB valūtas maksājums uz Krievijas banku:

esošam, obligāti aizpildāmam laukam ‘Saņēmēja identifikators’, pievienoti jauni pazīmes lauki, jāatzīmē viena no saņēmēja identifikatora pazīmēm: ‘INN’, ja saņēmējs ir nodokļu maksātāja identifikācijas kods Krievijas rezidentam (juridiskām personām 10 ciparu kods, privātpersonām 12 ciparu kods) vai ‘KIO’, ja tas ir ārzemju organizācijas kods (5 ciparu kods) un saņēmējs nav Krievijas Federācijas rezidents, bet ir ārzemju organizācija, kas ir reģistrēta Krievijas Federācijas Federālajā nodokļu dienestā;

jauns ievades lauks ‘Saņēmēja identifikators KPP’ – norāda, ja tāds ir piešķirts nodokļu maksātājam, obligāti jānorāda pārskaitot nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Krievijas Federācijas budžetam. KPP  uzņemšanas uzskaitē iemesla kods (9 ciparu kods);

jauns ievades lauks ‘VO kods’ – obligāti jāaizpilda valūtas operāciju kods (5 ciparu kods). Krievijas Centrālās bankas noteikts 5 ciparu kods. Nosakot VO kodu, rezidenta statusu vienmēr nosaka attiecībā pret Krieviju (piemēram, ja Jūs esat Latvijas iedzīvotājs un veicat pārskaitījumu Krievijas uzņēmumam/ iedzīvotājam, Krievijā Jūs esat nerezidents, bet saņēmējs – rezidents, tātad, Jums jāizvēlas kods no kodu saraksta ‘Nerezidenta maksājums rezidentam’);

jauns ievades lauks ‘KBK kods’ - KBK ir Krievijas Federācijas budžeta klasifikācijas kods (20 zīmes), norāda, ja maksājums paredzēts Krievijas Federācijas budžetam (soda nauda, nodevas utml.).

BYN valūtas maksājums uz Baltkrievijas banku:

veiktas izmaiņas esošam obligāti aizpildāmam laukam ‘Saņēmēja identifikators:’ noteikts, ka tā ievades garums ir 9 ciparu kods, kā arī sistēmas aizpildīts pazīmes lauks ‘UNN’.

Detalizēta informācija par RUB un BYN valūtas maksājuma aizpildīšanu ir pieejama šeit

Ieteikumi izstrādātājam: fails -> Noderīga_informācija_izstrādātājam_janvara_izmainas

 

Konsultācijas var saņemt, zvanot uz atbalsta servisa tālruni 67094368 darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 vai sūtot e-pastu: ekase@kase.gov.lv .

 

Rūpēs par sniegto pakalpojumu kvalitāti un veiksmīgu turpmāko sadarbību,

Valsts kase

https://www.kase.gov.lv/