Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Eiropas maksājumi (SEPA)

Izveidots : 11.04.2017. Atjaunots: 18.03.2021.

Eiropas maksājumi (*SEPA) - maksājumi Eiropas Savienības dalībvalsts un Eiropas Ekonomikas zonas valsts (Islande, Norvēģija, Lihtenšteina un Šveice) robežās eiro valūtā.

Nosacījumi

 • Maksājuma valūtai jābūt eiro.
 • Maksātāja un saņēmēja bankai jābūt *SEPA bankai.
 • Saņēmēja konta numuram jābūt IBAN formātā.
 • Maksājumiem tiek piemērots dalītais komisijas maksāšanas veids - dalīti.
 • Ja maksājumā norādītā saņēmēja banka nav *SEPA banka vai maksājumā nav norādīts saņēmēja IBAN konts, maksājums tiek izpildīts kā ārvalstu maksājums.
 • Plānojot maksājumu veikšanu, kuru kopsumma attiecīgajā darba dienā pārsniegs 700 000 eiro, vienu darba dienu pirms šo maksājuma rīkojumu iesniegšanas izpildei eKasē (līdz plkst.12.30) jāpiesaka nepieciešamais naudas apjoms.
 • Ja maksātāja konta valūta nav eiro, Valsts kase, reģistrējot maksājumu izpildei, piemēro Eiropas Centrālās bankas publicēto eiro atsauces kursu.

Izpildes laiks

 • Maksājums tiek ieskaitīts saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja kontā ne vēlāk kā līdz nākamās darba dienas beigām pēc tā saņemšanas Valsts kasē. Uz kārtējo darba dienu tiek attiecināti visi izpildei nosūtītie maksājuma rīkojumi, kuri Valsts kasē ir saņemti līdz plkst. 15.30. Kārtējā darba dienā pēc plkst. 15.30 saņemtos maksājuma rīkojumus uzskata par saņemtiem nākamajā darba dienā.

Maksājuma rekvizīti

 • Saņēmēja vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums
 • Saņēmēja personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs
 • Saņēmēja konta numurs IBAN formātā
 • Saņēmējbankas nosaukums
 • Maksājuma mērķis

 

*SEPA – Vienotā eiro maksājumu telpa (Single Euro Payments Area) nodrošina iespēju visiem patērētājiem, uzņēmumiem un valsts iestādēm neatkarīgi no tā, kurā Eiropas valstī tie atrodas, veikt un saņemt eiro maksājumus gan starp valstīm, gan vienas valsts ietvaros, saskaņā ar vieniem un tiem pašiem galvenajiem nosacījumiem, tiesībām un pienākumiem.

Konsultācijas par maksājumu veikšanas kārtību var saņemt, zvanot uz atbalsta servisa tālruni 67094368 vai sūtot e-pastu ekase@kase.gov.lv.