Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Iekšējie maksājumi

Izveidots : 23.03.2017. Atjaunots: 12.11.2021.

Iekšējie maksājumi - maksājumi Valsts kases ietvaros starp klienta kontiem vai uz cita klienta kontu Valsts kasē.

 

Nosacījumi un nepieciešamie maksājuma rekvizīti

  • Maksājuma veikšanai nepieciešamie rekvizīti: saņēmēja vārds, uzvārds vai nosaukums, saņēmēja personas kods vai reģistrācijas numurs, saņēmēja konta numurs IBAN formātā, maksājuma mērķis un klasifikācijas kodu sadalījums.

  • Sagatavojot iekšējo maksājumu, jānorādā gan maksātāja puses, gan saņēmēja puses klasifikācijas kods. Iekšējā maksājuma saņēmējs nodrošina maksātāju ar informāciju par maksājumā norādāmo saņēmēja klasifikācijas kodu. Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar maksājuma saņēmēju.

  • Veicot maksājumu uz zvērināta tiesu izpildītāja (ZTI) kontu, jānorāda saņēmēja klasifikācijas kods F22010010 "Pieprasījuma noguldījuma veikšana".

  • Maksājums tiek ieskaitīts saņēmēja kontā vienas darbdienas laikā no tā saņemšanas dienas Valsts kasē. Kārtējā darbdienā pēc plkst.18.00 saņemtos maksājuma rīkojumus uzskata par saņemtiem nākamajā darbdienā.

Konsultācijas par maksājumu veikšanas kārtību var saņemt, zvanot uz atbalsta servisa tālruni 67094368 vai sūtot e-pastu ekase@kase.gov.lv.