Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

Iekšējie maksājumi

Izveidots : 23.03.2017. Atjaunots: 26.09.2017.

Iekšējie maksājumi - maksājumi Valsts kases ietvaros starp klienta kontiem vai uz cita klienta kontu Valsts kasē.

 

Nosacījumi un nepieciešamie maksājuma rekvizīti

  • Maksājums tiek ieskaitīts saņēmēja kontā vienas darbdienas laikā no tā saņemšanas dienas Valsts kasē. Kārtējā darbdienā pēc plkst.18.00 saņemtos maksājuma rīkojumus uzskata par saņemtiem nākamajā darbdienā.

  • Maksājuma veikšanai nepieciešamie rekvizīti: saņēmēja vārds, uzvārds vai nosaukums, saņēmēja personas kods vai reģistrācijas numurs, saņēmēja konta numurs IBAN formātā, maksājuma mērķis un klasifikācijas kodu sadalījums.

  • Sagatavojot iekšējo maksājumu, jānorādā gan maksātāja puses, gan saņēmēja puses klasifikācijas kods. Izņēmums ir veicot nodokļu, nodevu vai naudas soda maksājumu saņēmējam - Valsts kase. šajā gadījumā jānorāda tikai maksātāja puses klasifikācijas kods.

  • Veicot maksājumu uz zvērināta tiesu izpildītāja (ZTI) kontu, jānorāda saņemēja klasifikācijas kods F22010010 "Pieprasījuma noguldījuma veikšana".

  • Iekšējā maksājuma saņemējs nodrošina maksātāju ar informāciju par maksājumā norādāmo saņēmēja klasifikācijas kodu. Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar maksājuma saņēmēju.