Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Budžeta izpildes un uzraudzības departaments

Izveidots : 27.07.2017. Atjaunots: 20.09.2017.

Budžeta izpildes un uzraudzības departaments
 
Galvenās funkcijas: 

  • nodrošina valsts budžeta izpildītāju finansēšanas plānu izstrādāšanas, apstiprināšanas un uzskaites kārtības izstrādi un pilnveidošanu, kā arī konsultāciju sniegšanu ministrijām un citām centrālām valsts iestādēm finansēšanas plānu un asignējumu izpildes jomā;
  • nodrošina finansēšanas plānu pārbaudi un kontroli saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu un tā grozījumiem, kā arī veic asignējumu un dotācijas piešķiršanu un asignējumu izpildes kontroli pret faktiskiem izdevumiem, nodrošina budžeta ieņēmumu un izdevumu kontu atvēršanu un slēgšanu Valsts kasē, kā arī kontu atvēršanu un slēgšanu pārējiem Valsts kases klientiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
  • veic operatīvās informācijas par valsts budžeta izpildi analīzi un sagatavo kopsavilkuma pārskatus ministrijām un citām centrālām valsts iestādēm, veic kompensāciju izmaksu reabilitētajiem pilsoņiem.

Kontakti