Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Eiropas lietu departaments

Izveidots : 27.07.2017. Atjaunots: 20.09.2017.

Eiropas lietu departaments
 
Galvenās funkcijas:

  • koordinē Latvijas un Šveices sadarbības programmas maksājumu iestādes, un normatīvajos aktos noteikto ES fondu (2007.–2013.gada un 2014.-2020.gada plānošanas perioda) un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta (2009.–2014.gada plānošanas periodā) sertifikācijas iestādes funkciju veikšanu;
  • veic Latvijas un Šveices sadarbības programmas, normatīvajos aktos noteikto ES fondu (2007.–2013.gada un 2014.-2020.gada plānošanas periodā) un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta (2009.–2014.gada plānošanas periodā) (turpmāk kopā - finanšu instrumenti) ietvaros veikto izdevumu pārbaudi un apstiprināšanu;
  • sagatavo un iesniedz pārskatus atbilstoši departamenta kompetencei, tai skaitā Eiropas Komisijai un citai līdzekļu piešķīrējinstitūcijai iesniedzamos pārskatus (izdevumu deklarācijas, maksājumu pieteikumus, kontu slēgumus, izdevumu prognozes);
  • izdevumu  apstiprināšanas procesa nodrošināšanai organizē un veic normatīvajos aktos noteiktās kontroles un pārbaudes;
  • izstrādā/sagatavo atzinumus par tiesību aktu projektiem par departamenta kompetencē esošo finanšu instrumentu finanšu vadības jautājumiem;
  • izvērtē finanšu instrumentu kontrolēs, pārbaudēs un auditos konstatēto trūkumu un neatbilstību ietekmi uz izdevumu apstiprināšanas procesu.

Kontakti