Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Finanšu resursu departaments

Izveidots : 27.07.2017. Atjaunots: 20.09.2017.

Finanšu resursu departaments 
 
Galvenās funkcijas:

  • veic finanšu darījumus valsts parāda un naudas līdzekļu vadības ietvaros;
  • piedalās valsts parāda vadības stratēģijas un naudas līdzekļu vadības stratēģijas izstrādāšanā un realizācijā;
  • organizē aizņēmumus iekšējā un ārējos finanšu tirgos valsts budžeta deficīta finansēšanai un valsts parāda pārfinansēšanai;
  • organizē uz laiku brīvo resursu izvietošanu atbilstoši naudas līdzekļu vadības stratēģijai;
  • nodrošina nepieciešamo likviditāti valsts budžeta izpildei un valsts parāda vadībai;
  • naudas līdzekļu vadības ietvaros organizē Valsts kases kontu atvēršanu bankās;
  • organizē līdzekļu pieņemšanu termiņnoguldījumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

 Kontakti