Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Finanšu risku vadības departaments

Izveidots : 27.07.2017. Atjaunots: 20.09.2017.

Finanšu risku vadības departaments

Galvenās funkcijas:

  • koordinē valsts parāda vadības stratēģijas izstrādi un sagatavo priekšlikumus valsts parāda finanšu risku vadībai;
  • uzrauga un prognozē finanšu un kapitālu tirgu izvērtē to ietekmi uz valsts parāda portfeli;
  • veic valsts parāda vadības ietvaros izmantoto finanšu instrumentu, tajā skaitā atvasināto finanšu instrumentu, efektivitātes izvērtēšanu;
  • izvērtē uz valsts aizdevumiem un galvojumiem pretendējošos projektus un projektu realizētāju finansiālo stāvokli;
  • veic valsts aizdevumu un valsts galvoto aizdevumu saņēmēju uzraudzību;
  • veic Valsts kases sadarbības partneru (banku) finansiālā stāvokļa analīzi un kontrolē pieļaujamos sadarbības apjomus;
  • piedalās finanšu sektora stabilizācijas pasākumu ieviešanā un nodrošināšanā.

Kontakti