Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Finanšu un darbības nodrošinājuma departaments

Izveidots : 27.07.2017. Atjaunots: 25.04.2018.

Finanšu un darbības nodrošinājuma departaments
 
Galvenās funkcijas:

  • finanšu plānošanas, izpildes un izpildes kontroles jomā:

* organizē budžeta plānošanu Valsts kases izpildāmajām valsts budžeta apakšprogrammām;
* organizē budžeta izpildi un izpildes kontroli valsts budžeta apakšprogrammām;
* sagatavo Valsts kases budžeta izpildes pārskatus un paskaidrojumus Valsts kases izpildāmajām valsts budžeta apakšprogrammām.

  • ēku un tehnisko iekārtu apsaimniekošanas jomā:

* nodrošina nomāto darba telpu uzturēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;
* nodrošina nomāto darba telpu inženiertehnisko sistēmu darbību un to pārraudzību.

  • iepirkumu un resursu nodrošināšanas jomā:

* organizē iestādes materiālu un pakalpojumu iepirkumu politiku atbilstoši piešķirtajiem asignējumiem un paredzētajiem mērķiem;
* organizē nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu Valsts kases iepirkumu īstenošanai saskaņā ar publisko iepirkumu procesu reglamentējošajiem normatīviem aktiem;
* koordinē izveidoto Valsts kases iepirkumu komisiju administratīvo darbu.

  • darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā:

* nodrošina Valsts kases darba drošības sistēmas darbību atbilstoši darba aizsardzības reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;
* nodrošina ugunsdrošību Valsts kasē atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 

Kontakti