Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Kvalitātes un risku vadības departaments

Izveidots : 27.07.2017. Atjaunots: 20.09.2017.

Kvalitātes un risku vadības departaments
 
Galvenās funkcijas:

  • plāno un organizē kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanu un pilnveidošanu Valsts kasē atbilstoši normatīvo aktu un starptautisko standartu prasībām;
  • nodrošina ārējām prasībām un Risku vadības politikai atbilstošu Valsts kases risku vadības sistēmu, tās nepārtrauktu attīstību un integrāciju ar Valsts kases kvalitātes vadības sistēmu un Valsts kases būtiskāko risku identifikāciju, uzskaiti un novērtēšanu;
  • sniedz metodisku atbalstu Valsts kases procesu, projektu un informācijas drošības risku analīzes norisē un koordinē risku vadības pasākumu īstenošanu;
  • ziņo par finanšu instrumentu būtiskām neatbilstībām un iespējamajiem krāpšanas gadījumiem Vadošās iestādes vadītājam saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto;
  • plāno un organizē informācijas drošības pārvaldības sistēmas uzturēšanu un pilnveidošanu Valsts kasē atbilstoši normatīvo aktu un starptautisko standartu prasībām;
  • organizēt Valsts kases personāla apmācību, informēšanu un konsultēšanu kvalitātes vadības, risku vadības un informācijas drošības pārvaldības jomā;
  • veicina projektu vadības principu pielietošanu Valsts kasē un sniedz konsultatīvu atbalstu ar projektu vadību saistītās dokumentācijas izstrādē.

Kontakti