Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Norēķinu departaments

Izveidots : 27.07.2017. Atjaunots: 20.09.2017.

Norēķinu departaments

 • Klīringa daļa
 • Finanšu darījumu daļa
 • Kredītu daļa
 • Eiropas Savienības maksājumu daļa
 • Uzskaites un kontroles daļa

 
Galvenās funkcijas:

 • nodrošina valsts budžeta norēķinus un saskaņā ar valsts budžeta uzskaites grāmatvedības metodoloģiju reģistrē valsts budžeta maksājumus Valsts kases datu bāzē;
 • rīko valsts budžeta līdzekļu kontus Latvijas Bankā un kredītiestādēs;
 • veic valsts budžeta ieņēmumu uzskaiti un sadali atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • nodrošina valsts  aizdevumu izmaksas, aizdevumu saistību uzskaiti, un aizdevumu saistību izpildes uzraudzību;
 • nodrošina ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu uzskaiti un norēķinus;
 • nodrošina ar valsts parāda un aktīvu vadību saistīto finanšu darījumu uzskaiti un norēķinus;
 • nodrošina valsts vārdā sniegto galvojumu saistību uzskaiti un apkalpošanu, kā arī galvojumu finansiālo saistību izpildes uzraudzību;
 • veic pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda līdzekļu uzskaiti, sadali un pašvaldību parādu ieturēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • kontrolē norēķinu reģistrāciju un grāmatojumus Valsts kases grāmatvedības uzskaites sistēmā un nodrošina valsts budžeta finanšu bilances sagatavošanu Valsts kases virsgrāmatā.

Kontakti