Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Tehniskā palīdzība Valsts kases kā sertifikācijas iestādes funkciju nodrošināšanai 2019-2023.gadam (2.kārta)

Izveidots : 10.01.2019. Atjaunots: 20.01.2023.

 

Tehniskā palīdzība Valsts kases kā sertifikācijas iestādes  funkciju nodrošināšanai 2019 - 2023. gadam (2. kārta)

Projekta Nr. 10.1.3.0/18/TP/009

 

No 2018. gada 17. decembra Valsts kase īsteno projektu "Tehniskā palīdzība Valsts kases kā sertifikācijas iestādes  funkciju nodrošināšanai 2019 - 2023. gadam (2. kārta)”.

Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidi un nodrošināt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistīto institūciju kapacitātes palielināšanu, lai īstenotu Eiropas Savienības fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, revīziju un izvērtēšanu.

Projekta mērķis atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 485. 2. punktā noteiktajam – celt Valsts kases kapacitāti, lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu Eiropas Savienības fondu sertifikācijas iestādes funkciju izpildi, kā arī celt sertifikācijas iestādes darbinieku kvalifikāciju, apmeklējot mācības, konferences, seminārus un citus pasākumus.

Laika posmā no 2019. - 2021. gadam no projekta tiek segti atlīdzības izdevumi sešu darbinieku slodzēm un sešu darbinieku mācību un darba komandējumu izdevumiem (13 pasākumiem). No 2022. - 2023. gadam no projekta tiek segti atlīdzības izdevumi septiņu darbinieku slodzēm.

Tehniskās palīdzības projekta ietvaros:

  • īstenojot darbību "Eiropas Savienības fondu uzraudzība", Valsts kase veiks Eiropas Savienības fondu 2014. - 2020.gada plānošanas perioda sertifikācijas iestādes funkcijas, t.sk. nodrošinās maksājumu pieteikumu un kontu slēgumu apstiprināšanai nepieciešamās pārbaudes un informācijas izvērtēšanu, pārskatu iesniegšanu Eiropas Komisijai, Eiropas Savienības fondu saņemto, izlietoto, atgūstamo un atgūto izdevumu uzskaiti u.c. darbības;
  • īstenojot darbību "Mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi", Valsts kase  nodrošinās to darbinieku, kuri iesaistīti sertifikācijas iestādes funkciju veikšanā, profesionālo zināšanu paaugstināšanu, apmeklējot atbilstošas mācības, seminārus, konferences, kā arī iespējas doties pieredzes apmaiņas braucienos, tādējādi paplašinot redzesloku un gūstot informāciju par citu valstu labāko praksi Eiropas Savienības fondu vadības jautājumos.

Projekta kopējais ilgums ir 54 mēneši un kopējās izmaksas ir 779 448,00 EUR.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda finansējuma 85% apmērā un valsts budžeta finansējuma 15% apmērā.