Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Valsts kases tiešsaistes datu apmaiņas sistēmas pilnveidošana

Izveidots : 17.07.2017. Atjaunots: 26.09.2017.

copy_eraf.JPG

Valsts kases projekta „Valsts kases tiešsaistes datu apmaiņas sistēmas pilnveidošana” realizācija

Projekta N. 3DP/3.2.2.1.1/10/IPIA/CFLA/001

Projekta nosaukums: “Valsts kases tiešsaistes datu apmaiņas sistēmas pilnveidošana”

Finansējuma saņēmējs: Valsts kase

100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda starpniecību

Apakšaktivitāti administrē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Valsts kase sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju veic Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda projekta īstenošanu, lai nodrošinātu visām valsts budžeta maksājumus administrējošām institūcijām iespēju saņemt operatīvu maksājumu datu informāciju.

Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1.aktivitātes „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība” 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros.

Projekta mērķis - nodrošināt iespēju visām valsts budžeta maksājumus administrējošām institūcijām operatīvi saņemt datus par valsts budžeta kontos ieskaitītajiem maksājumiem, līdz ar to nodrošinot operatīvu un pilnīgu maksājumu atzīšanas procesu. Tā ietvaros arī maksātājam tiks nodrošināta iespēja pārliecināties par to, ka tā veiktais maksājums ir ieskaitīts attiecīgajā valsts budžeta kontā, un maksātājs var saņemt pieprasīto pakalpojumu.

Klienti, kuri izmanto Valsts kases sniegtos pakalpojumus, ir budžeta finansētas institūcijas, pašvaldības, budžeta nefinansētas iestādes, kā arī kapitālsabiedrības, kurās ieguldīta valsts vai pašvaldību kapitāla daļa, kā arī citas iestādes, organizācijas un uzņēmumi, kuri administrē valsts budžeta ieņēmums.

Projekta mērķa grupas ir gan valsts budžeta maksājumus administrējošās institūcijas, kurām ir nepieciešamība saņemt operatīvu valsts budžeta kontos ieskaitīto maksājumu informāciju, gan personas, kuras veic maksājumus valsts budžetā .

Projekta īstenošanas laikā no 2011. gada 1. ceturkšņa līdz 2013. gada 2. ceturksnim ir īstenotas šāds galvenās aktivitātes:

  • atbilstoši Valsts kases tiešsaistes datu apmaiņas sistēmas koncepcijai Budžeta elektronisko norēķinu sistēmā eKasē integrēts Tiešsaistes datu apmaiņas modulis uz atbilstošas veiktspējas tehniskajiem resursiem. Informācija par pakalpojumu pieejama šeit:
  • Valsts kases ārējā interneta vietnē integrēta lietotāju saskarne ar kuras palīdzību jebkurš maksātājs, norādot maksājuma references numuru, var pārliecināties, ka tā veiktais maksājums ir ieskaitīts valsts budžetā. Informācija par pakalpojumu pieejama šeit:

Valsts kases mērķis – būt dinamiskai un mūsdienīgai, uz sniegto pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu orientētai iestādei, kas saskaņā ar labāko finanšu vadības praksi efektīvi un droši vada un uzrauga valsts finanšu vadības procesus atbilstoši valsts un tās iedzīvotāju interesēm.

Projekta īstenošanās rezultātā nodrošināta e-pārvaldes koplietošanas infrastruktūras attīstība, mazinot administratīvo slogu iedzīvotājiem , valsts budžeta administrējošām institūcijām un komersantiem.

Ar Valsts kases tiešsaistes datu apmaiņas sistēmas koncepciju var iepazīties šeit.

Mārtiņš Prikulis

Valsts kases

Klientu apkalpošanas un pakalpojumu attīstības departamenta direktors

tālr. 67094291

e-pasts: Martins.Prikulis@kase.gov.lv