Pārlekt uz galveno saturu

Metodika

Skaidrojumi

Izveidots : 14.06.2017. Atjaunots: 19.01.2018.

 

Transfertu uzskaite 2017. un 2018. gadā

Zemes un mežaudžu uzskaite saskaņā ar gada slēguma inventarizācijas rezultātiem

Vērtības samazinājuma kritēriju izvērtēšana un noteikšana finanšu ieguldījumiem

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu (pasākumu) ietvaros radušos saistību un prasību uzskaite

Pamatlīdzekļa izslēdzamās daļas vērtības aprēķins, piemērojot amortizēto aizstāšanas izmaksu metodi (AAIM)

Informācijas tehnoloģiju sistēmu pakalpojumu kapitalizācija
Zālienu un teritorijas labiekārtošanas darbu izmaksu uzskaite