Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Darba piedāvājumi

Izveidots : 15.06.2017. Atjaunots: 10.09.2019.

Pārskatu departamenta metodologs normatīvo aktu grāmatvedības uzskaites un pārskatu sagatavošanas izstrādē

Valsts kase (Reģ.nr.90000597275) ir Finanšu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kura īsteno valsts pārvaldes funkcijas valsts finanšu vadības jomā, organizējot valsts budžeta izpildi un uzskaiti, valsts parāda un naudas līdzekļu vadību,  veic Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības maksājumu un sertifikācijas iestādes funkcijas, kā arī sniedz  grāmatvedības uzskaites pakalpojumu valsts budžeta iestādēm

izsludina atkārtotu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu:

Pārskatu departamenta metodologs (vecākais/-ā eksperts/-e) 

normatīvo aktu grāmatvedības uzskaites un pārskatu sagatavošanas izstrādē

 

Galvenie amata pienākumi:

 • izstrādāt normatīvos aktu projektus grāmatvedības uzskaites un pārskatu sagatavošanas jomā, atbilstoši starptautiskajiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem un LR spēkā esošajai likumdošanai;
 • sagatavot un prezentēt finanšu informāciju.

 

Prasības pretendentiem/ēm:

 • augstākā izglītība grāmatvedībā, finansēs vai ekonomikā;
 • pieredze grāmatvedības,  ekonomikas vai finanšu jomā ilgāka par trīs gadiem;
 • zināšanas budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaitē un Starptautiskajos finanšu pārskatu standartos (SFPS);
 • teicamas datorprasmes (Word, Excel – padziļināti);
 • analītiska domāšana un orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • teicamas plānošanas un organizēšanas prasmes;
 •   labas komunikācijas spējas un klientorientēta pieeja darbam;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

 

Piedāvājam:

 • darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā;
 • stabilu atalgojumu diapazonā līdz 1287 euro (bruto) un sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu un papildatvaļinājumu;
 • profesionālās izaugsmes iespējas.

 

 

Pretendentus/-es lūdzam sūtīt CV un pieteikuma vēstuli līdz 2019.gada 19.septembrim ar norādi „PD_Vards_Uzvards” uz e-pastu: personals@kase.gov.lv.

Papildu informācija: tālr. 67094277, www.kase.gov.lv 

 

Datu apstrādes pārzinis ir Valsts kase (juridiskā adrese – Smilšu 1, Rīga, LV-1919), datu apstrādes mērķis ir – personāla atlase. Pretendentu sniegtie personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai personāla atlases vajadzībām uz darba sludinājumā norādīto vakanto amatu. Vairāk  informācijas par personas datu apstrādes principiem Valsts kasē skatīt mājas lapā www.kase.gov.lv.

Kvalitātes un risku vadības departamenta risku vadības speciālists/-e

Valsts kase (Reģ.nr.90000597275) ir Finanšu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kura īsteno valsts pārvaldes funkcijas valsts finanšu vadības jomā, organizējot valsts budžeta izpildi un uzskaiti, valsts parāda un naudas līdzekļu vadību,  veic Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības maksājumu un sertifikācijas iestādes funkcijas, kā arī sniedz  grāmatvedības uzskaites pakalpojumu valsts budžeta iestādēm

izsludina atkārtotu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu:

Kvalitātes un risku vadības departamenta

risku vadības speciālists/-e

 

Galvenie amata pienākumi:

 • uzturēt, aktualizēt un pilnveidot risku vadības procesu un nodrošināt ar risku vadību saistīto dokumentu atbilstību tiesību aktiem, starptautiskajiem standartiem, Valsts kases darbības stratēģijai, risku videi;
 • piedalīties  starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanā un pilnveidošanā Valsts kasē;
 • organizēt risku identificēšanu un novērtēšanu un noteikto pasākumu īstenošanas uzraudzību;
 • veikt klientu  un darījumu izvērtēšanu un uzturēt pārbaužu reģistru, nodrošināt nepieciešamo komunikāciju, t.sk. ar kompetentajām iestādēm;
 • sniegt atbalstu darbiniekiem risku vadības un darbības atbilstības jomā.

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība ekonomikas (vēlams finanšu, ekonomikas vai banku zinību studiju programmā) vai tiesību zinātņu studiju virzienā;
 • darba pieredze darbības atbilstības, risku vadības,  finanšu vai tiesību zinātņu jomā ilgāka par gadu;
 • pieredze vai zināšanas sankciju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • prasme analizēt liela apjoma informāciju un piemērot normatīvos aktus;
 • labas datorprasmes (vēlamas zināšanas un pieredze darbā ar biznesa procesu un datu analīzes rīkiem);
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • iniciatīva, precizitāte, rūpes par kārtību un kvalitāti;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • klientorientēta pieeja darbam un labas komunikācijas spējas;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām un nevainojama reputācija.

 

Piedāvājam:

 • darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā;
 • stabilu atalgojumu, t.sk. mēnešalgu diapazonā līdz 1287 euro (bruto), un sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu un papildatvaļinājumu;
 • profesionālās izaugsmes iespējas.

 

Pretendentus/-es lūdzam sūtīt CV un pieteikuma vēstuli līdz 2019.gada 20.septembrim ar norādi: “KRVD_Vards_Uzvards” uz e-pastu: personals@kase.gov.lv, papildu informācija: tālr.67094277, www.kase.gov.lv

 

Datu apstrādes pārzinis ir Valsts kase (juridiskā adrese – Smilšu 1, Rīga, LV-1919), datu apstrādes mērķis ir – personāla atlase. Pretendentu sniegtie personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai personāla atlases vajadzībām uz darba sludinājumā norādīto vakanto amatu. Vairāk  informācijas par personas datu apstrādes principiem Valsts kasē skatīt mājas lapā www.kase.gov.lv.