Pārlekt uz galveno saturu

Metodika

Vadlīnijas

Izveidots : 01.10.2018. Atjaunots: 17.04.2020.
Gada pārskata sagatavošanas vadlīnijas

Uzrādāmā informācija par COVID-19 ietekmi (atjaunots 17.04.2020.)

Finanšu pārskata posteņu skaidrojuma sagatavošanas vadlīnijas (atjaunots 05.11.2019.)

Finanšu pārskata sagatavošanas vadlīnijas (atjaunots 05.11.2019.)

Budžeta izpildes pārskata sagatavošanas vadlīnijas (atjaunots 05.11.2019.)

Gada pārskata dokumentu paraugi

Paraugs gada pārskata sagatavošanas principu aprakstam budžeta iestādei*

Paraugs konsolidētā gada pārskata sagatavošanas principu aprakstam*

*šie ir paraugi dokumentiem, kas jāpievieno gada pārskatam. Paraugi nav detalizēta gada pārskata sagatavošanas kārtība, kuru nosaka ministrija/pašvaldība.

Speciālā budžeta iekļaušana pamatbudžetā Pašvaldību speciālā budžeta atlikumu iekļaušana pamatbudžetā (atjaunots 13.01.2020.)
Ceturkšņa pārskata sagatavošanas vadlīnijas Ceturkšņa pārskata sagatavošanas vadlīnijas
Iekšējā kontroles sistēmas vadlīnijas

Iekšējās kontroles sistēmas vadlīnijas

Valsts nodevas Valsts nodevu uzskaites pārskata sagatavošanas vadlīnijas