Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Valsts pārvaldes vienoto pakalpojumu centra attīstība Latvijā

Izveidots : 25.03.2022.

Valsts pārvaldē ir uzsākta grāmatvedības un personāla funkciju centralizācijas un standartizācijas iniciatīva ar mērķi ilgtermiņā nodrošināt digitalizētu, standartizētu un efektīvāk pārvaldāmu sistēmu. Šo funkciju centralizēšana ir veicama pakāpeniski, izstrādājot standartizētus procesus, radot infrastruktūru un informācijas sistēmas risinājumus, izstrādājot vienoto pakalpojumu centra (VPC) konceptu un izveidojot pašu centru.

Lēmumu par iestāžu tvērumu, centralizācijas modeli un tā ieviešanu plānots pieņemt, balstoties uz analīzes rezultātiem Eiropas Savienības Tehniskā atbalsta instrumenta projekta "Valsts pārvaldes vienoto pakalpojumu centra attīstība Latvijā" ietvaros, kura realizācija uzsākta 2021. gada nogalē. 

Projekta mērķis: 

Izstrādāt publiskā sektora vienoto pakalpojumu centra sistēmas koncepciju, un izstrādāt tehniskās specifikācijas un novērtēšanas vadlīnijas kopējai informācijas sistēmu arhitektūrai.  

Projekta uzdevumi: 

  • Izstrādāt standartizētus grāmatvedības un personālvadības procesus 
  • Sagatavot priekšlikumus vienoto pakalpojumu centra izveidei (t. sk. izmaksu un ieguvumu analīzi) 
  • Apzināt risinājumus centralizētas informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrādei 

 Projektu īsteno:  

Valsts kanceleja un Valsts kase sadarbībā ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorātu Tehniskā atbalsta instrumenta (SRSS) ietvaros, piesaistot starptautisku konsultāciju uzņēmumu SIA PricewaterhouseCoopers (PwC). 

Projekta ietvaros Valsts kases pārraudzībā ir grāmatvedības procesi, kā arī ar tiem saistītie procesi. Valsts

kancelejas pārraudzībā ir jautājumi, kas saistīti ar cilvēkresursu vadību.

Projekta termiņš:

Projekta īstenošanas laiks no 2021.gada 13.septembra līdz 2023.gada janvārim.

Projekta tvērums:

Patlaban atbalsta funkciju centralizācijas stratēģiskā vīzija un potenciāla vienoto pakalpojumu centra (VPC) izveide attiecas uz aptuveni 175 valsts tiešās pārvaldes iestādēm, taču gala lēmumu par iestāžu tvērumu, centralizācijas modeli un tā ieviešanu plānots pieņemt, balstoties uz projekta analīzes rezultātiem.

Detalizēta informācija par projekta norisi un biežāk uzdotajiem jautājumiem atrodama Valsts kancelejas mājaslapā.

Materiāli:

Pamata informācija par projektu

Baiba Danovska

Valsts kases

Attīstības un projektu vadības departamenta

Projektu vadītāja

Tālr. 67436976

e-pasts: Baiba.Danovska@kase.gov.lv