Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija

Izveidots : 19.06.2018. Atjaunots: 10.12.2018.

 

VARAM turpina projektu “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija”
 


Rīgā, 2018.gada 7. decembrī. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ceļā uz efektīvu, digitālu, centralizētu un klientiem aizvien ērtāku un pieejamāku valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanu, turpina projekta “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija” ieviešanu.
Projekta mērķis ir palīdzēt uzlabot sabiedrības dzīves kvalitāti un ietaupīt laiku, samazinot valsts pārvaldes izmaksas un administratīvo slogu, kā arī radīt priekšnosacījumus pakalpojumu digitalizācijas straujākai attīstībai.
Tiks īstenoti pieci pilotprojekti tiešās valsts pārvaldes iestādēs, kas prioritāri sniedz pakalpojumus uzņēmējdarbības, sociālās apdrošināšanas, nodokļu, e-pārvaldes un pašvaldību kompetencē esošās jomās, kurās ir dažādas sarežģītības pakāpes un integritātes pakalpojumi.
Eksperti uzsākuši darbu pie metodoloģijas izstrādāšanas, ko paredzēts aprobēt piecās valsts pārvaldes iestādēs – Valsts kasē, Nacionālais veselības dienestā, Būvniecības valsts kontroles birojā, Valsts vides dienestā un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā. Jau nākamā gada sākumā, tiek plānoti darbi ar piecām iesaistītajām valsts pārvaldes iestādēm, sadarbības partneriem un to klientiem, lai saprastu, kā labāk pakalpojumus pārveidot, lai tie atbilstu iecerētajiem projekta mērķiem un atbilstu valsts pārvaldes reformas nosacījumiem. Šī gada novembrī noslēdzies iepirkuma konkurss par publisko pakalpojumu sniegšanas procesu pārveides metodoloģijas izstrādi un aprobāciju. Tā rezultātā noslēgts līgums ar konsultāciju uzņēmumu SIA “Agile&Co”. 
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai” projekts Nr. 3.4.2.3/18/I/001 “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija”.

IEVIETOTS: http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=26859

Ieguldījums tavā nākotnē

Projekta mērķis: izstrādāt un aprobēt publisko pakalpojumu sniegšanas procesu pārveides metodoloģiju, nodrošināt ātrāku un efektīvāku publisko pakalpojumu sniegšanu, samazinot valsts pārvaldes izmaksas un administratīvo slogu, kā arī radot priekšnosacījumus pakalpojumu digitalizācijas straujākai attīstībai.

Finansējuma saņēmējs:    Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Projekta partneri:    

Būvniecības valsts kontroles birojs
Nacionālais veselības dienests
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
Valsts vides dienests
Valsts kase

Projekta īstenošanas termiņš:           01.07.2018. - 30.12.2020.
Projektā paredzētais finansējums:    400 000,00 EUR
Eiropas Sociālā fonda finansējums:  340 000,00 EUR
Valsts budžeta finansējums:              60 000,00 EUR