Pārlekt uz galveno saturu

Valsts parāda vadība

Vērtspapīri ārējā tirgū

Izveidots : 20.04.2017. Atjaunots: 10.11.2022.

EUR denominēti vērtspapīri

ISIN kods

Emisijas datums (dd.mm.gggg)

Dzēšanas datums (dd.mm.gggg)

Fiksētā ienākuma likme

Apjoms apgrozībā, EUR

Dokumentācija 

Darījuma kopsavilkums
XS2156474392
(Reg S, GMTN)
  14.04.2023 0.125% 1 000 000 000    
Emisija 14.04.2020     1 000 000 000   pdf.png
XS1063399536
(Reg S, GMTN)
  30.04.2024 2,875% 1 320 000 000

Emisijas prospekts 

 

Emisija 30.04.2014     1 000 000 000

pdf.png

1.papildu laidiens* 23.03.2022     200 000 000

pdf.png

2.papildu laidiens* 18.05.2022     95 000 000

 

pdf.png

3.papildu laidiens 22.06.2022     25 000 000

pdf.png

XS1295778275
(Reg S, GMTN)
  23.09.2025 1,375% 1 110 000 000

 

Emisija 23.09.2015     500 000 000 pdf.png
1.papildu laidiens* 20.01.2021     25 000 000 pdf.png
2.papildu laidiens* 10.02.2021     25 000 000 ico
3.papildu laidiens* 21.04.2021     25 000 000 ico
4.papildu laidiens* 02.06.2021     25 000 000

ico

5.papildu laidiens* 17.11.2021     50 000 000

ico

6.papildu laidiens* 09.12.2021     80 000 000

ico

7.papildu laidiens* 16.03.2022     100 000 000

ico

8. papildu laidiens* 30.03.2022     125 000 000

ico

9. papildu laidiens* 22.04.2022     100 000 000

ico

10.papildu laidiens* 15.06.2022     35 000 000

ico

11.papildu laidiens* 05.10.2022     10 000 000

ico

12.papildu laidiens* 19.10.2022     10 000 000

ico

XS1501554874
(Reg S, GMTN)
  07.10.2026 0,375% 1 910 000 000  
Emisija 07.10.2016     650 000 000

pdf.png

1.papildu laidiens 15.02.2017     150 000 000

pdf.png

2.papildu laidiens 07.06.2017     150 000 000

pdf.png

3.papildu laidiens 02.04.2020     550 000 000 pdf.png
4.papildu laidiens* 21.10.2020     20 000 000

pdf.png

5.papildu laidiens* 11.11.2020    

20 000 000

pdf.png

6.papildu laidiens* 31.03.2021     25 000 000

pdf.png

7.papildu laidiens* 06.04.2022     100 000 000

 

pdf.png

8.papildu laidiens* 13.04.2022     80 000 000

pdf.png

9.papildu laidiens* 05.05.2022     50 000 000

pdf.png

10.papildu laidiens* 25.05.2022     35 000 000

pdf.png

11.papildu laidiens* 03.08.2022     50 000 000

pdf.png

12.papildu laidiens* 21.09.2022     30 000 000

pdf.png

XS2549862758 (Reg S, GMTN)

  25.03.2027   850 000 000  
Emisija 27.10.2022     850 000 000 pdf.png
XS1829276275
(Reg S, GMTN)
  30.05.2028 1,125% 676 750 000  
Emisija 30.05.2018     350 000 000

pdf.png

1. papildu laidiens 12.09.2018     150 000 000

pdf.png

2.papildu laidiens* 13.01.2021     17 000 000

pdf.png

3.papildu laidiens* 27.01.2021     24 750 000 pdf.png
4.papildu laidiens* 24.02.2021     25 000 000

pdf.png

5.papildu laidiens* 22.06.2021     15 000 000

pdf.png

6.papildu laidiens* 15.09.2021     25 000 000

pdf.png

7. papildu laidiens* 08.06.2022     10 000 000

ico

8.papildu laidiens* 17.08.2022     50 000 000

ico

9.papildu laidiena* 07.09.2022     10 000 000

ico

XS2361416915
(Reg S, GMTN)
  24.01.2029 0,000% 700 000 000  
Emisija 07.07.2021     500 000 000

pdf.png

1.papildu laidiens* 04.08.2021     25 000 000

ico

2.papildu laidiens* 01.09.2021     35 000 000

ico

3.papildu laidiens* 29.09.2021     25 000 000

ico

4.papildu laidiens* 20.10.2021     50 000 000

ico

5.papildu laidiens*

24.02.2022     50 000 000

ico

6.papildu laidiens* 10.11.2022     15 000 000 ico
XS2420426038
(Reg S, GMTN, Sustainable)
13.12.2021 23.01.2030 0.250% 600 000 000

pdf.png

XS2317123052
(Reg S, GMTN)
  17.03.2031. 0,000% 1 390 500 000  
Emisija 17.03.2021.     1 250 000 000 pdf.png
1.papildu laidiens* 07.05.2021     25 000 000 pdf.png
2.papildu laidiens* 19.05.2021     10 500 000 pdf.png
3.papildu laidiens* 21.07.2021     25 000 000

pdf.png

4.papildu laidiens* 03.11.2021     50 000 000

pdf.png

5.papildu laidiens* 10.11.2021     15 000 000

pdf.png

6.papildu laidiens* 02.03.2022     15 000 000

pdf.png

XS1409726731
(Reg S, GMTN)
  16.05.2036 1,375% 850 000 000  
Emisija 16.05.2016     650 000 000

pdf.png

Papildu laidiens 07.06.2017     200 000 000

pdf.png

XS1566190945
(Reg S, GMTN)
  15.02.2047 2,250% 1 000 000 000  
Emisija 15.02.2017     500 000 000 pdf.png
1.papildu laidiens 30.05.2018     300 000 000

pdf.png

2.papildu laidiens 12.09.2018     200 000 000

pdf.png

XS1953056253
(Reg S, GMTN)
  19.02.2049 1.875% 1 000 000 000  

Emisija

19.02.2019     700 000 000

pdf.png

Papildu laidiens 27.05.2019     300 000 000

pdf.png

* Papildus emitētajiem vērstpapīriem starptautiskajos tirgus, Latvija emitē arī šo emisiju papildu laidienus iekšējā tirgū ar primāro dīleru starpniecību.

Avots: Valsts kase