Pārlekt uz galveno saturu

Metodika

Skaidrojumi

Izveidots : 14.06.2017. Atjaunots: 15.03.2023.

 

Krājumu nodošana un saņemšana starp valsts budzēta iestādi un pašvaldību
Informācija pašvaldībām par 2021.gadā saņemtajiem ieņēmumiem un ieturējumiem no Valsts kases sadales konta, kas attiecas uz 2020.gadu

Vadlīnijas izdienas pensiju grāmatvedības uzskaitei un uzrādīšanai 2019.gada pārskatā

Skaidrojums par naudas līdzekļu atlikumiem AS "PNB Banka"
Svarīgi uzskaites jautājumi Ministru kabineta noteikumu ieviešanai
Vadlīnijas par ilgtermiņa ieguldījumu starptautiskajās finanšu institūcijās grāmatvedības uzskaiti
Vadlīnijas par zemi zem publiskajiem ūdeņiem  – uzskaite un uzrādīšana pārskatā
Valsts ieņēmumu dienesta informatīvais materiāls par skaidras naudas iemaksu apliecinoša dokumenta sagatavošanu
Transfertu uzskaite 2017. un 2018. gadā

Zemes un mežaudžu uzskaite saskaņā ar gada slēguma inventarizācijas rezultātiem

Vērtības samazinājuma kritēriju izvērtēšana un noteikšana finanšu ieguldījumiem

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu (pasākumu) ietvaros radušos saistību un prasību uzskaite

Pamatlīdzekļa izslēdzamās daļas vērtības aprēķins, piemērojot amortizēto aizstāšanas izmaksu metodi (AAIM)

Informācijas tehnoloģiju sistēmu pakalpojumu kapitalizācija
Zālienu un teritorijas labiekārtošanas darbu izmaksu uzskaite