Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

Norēķini

Izveidots : 23.03.2017. Atjaunots: 11.03.2020.

Klientam, kam Valsts kasē ir atvērts konts, ir plašas iespējas veikt dažāda veida maksājumus Valsts kases nodrošinātajās maksājumu valūtās, izmantojot eKasi.

2020.gada 1. janvārī stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 652 “Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu”, kuri aizstāj līdzšinējos Ministru kabineta 2012. gada 5. jūnija noteikumus Nr. 387 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu". Būtiskas izmaiņas ārvalstu valūtas pieteikšanā un labojumu veikšanā:

  • ar 2019. gada 27. decembri nav jāveic ārvalstu valūtas pieteikšana. Valūtas pieteikums jāveic tikai maksājumiem euro valūtā, kuru kopsumma pārsniedz 700 000.00 EUR. Pieteikumu par nepieciešamo naudas apjomu iesniedz eKasē līdz plkst.12:30 par maksājuma rīkojumiem, kuri tiks iesniegti izpildei nākošajā darba dienā;
  • pieteikumus par darījuma pārgrāmatošanu un par klasifikācijas kodu labošanu 2019. gada decembra darījumos klienta konta ietvaros jāiesniedz Valsts kasē līdz 2020. gada 8. janvārim;
  • ar 2020. gada 1. janvāri labojumus 2020. gada darījumos klientam jāveic līdz saimnieciskā gada pēdējai darbdienai. Ja gada beigās tiks konstatētas neatbilstības maksājumu uzskaites datos (budžeta izpildē) un klienta grāmatvedības uzskaites datos pēc saimnieciskā gada beigām, tad tās būs iespējams uzrādīt un skaidrot kopsavilkuma pārskatā par budžeta izpildi iepriekšējā saimnieciskā gadā.

 

Valsts kase maksājumus izpildei pieņem šādās valūtās: Austrālijas dolārs (AUD), Baltkrievijas rublis (BYN), Kanādas dolārs (CAD), Šveices franks (CHF), Dānijas krona (DKK), ES vienotā valūta (EUR), Lielbritānijas sterliņu mārciņa (GBP), Japānas jena  (JPY), Norvēģijas krona (NOK), Polijas zlots (PLN), Krievijas rublis (RUB), Zviedrijas krona (SEK), ASV dolārs (USD).

Valsts kase pieņem un izpilda maksājumu rīkojumus, kas sagatavoti saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumiem Nr.652 Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu.

Saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu saistošās sankcijas ir jāievēro un jāizpilda visām personām Latvijā. Līdz ar to aicinām klientus iepazīties ar normatīvo regulējumu sankciju jomā un, pirms maksājumu rīkojuma iesniegšanas, veikt maksājuma saņēmēja pārbaudi pret Latvijas Republiku saistošajiem sankciju sarakstiem, kas pieejami Ārlietu ministrijas mājas lapā.
Ņemot vērā pastāvošos starptautisko organizāciju noteiktos risku līmeņus, maksājumus nav iespējams veikt uz Ziemeļkorejas Tautas Demokrātisko Republiku, Irānu un Irāku. Valstu un maksājumu iestāžu saraksts var tikt papildināts atbilstoši normatīvajiem aktiem un kompetento iestāžu norādījumiem.
Lūdzam ņemt vērā, ka Valsts kase sankciju un citu risku uzraudzības procesa ietvaros var lūgt klientiem sniegt paskaidrojošu informāciju par tā izpildei iesniegtajiem un kontos ienākošajiem maksājumiem. Klienta pienākums ir sadarboties un sniegt pieprasīto informāciju.

 

Konsultācijas par maksājumu veikšanas kārtību var saņemt, zvanot uz atbalsta servisa tālruni 67094368 darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 vai sūtot e-pastu ekase@kase.gov.lv